Adefowir – tabletki Hepsera 1/2

Adefowir – podstawowe informacje o leku Hepsera.

Lek Hepsera przyjmuje się w postaci białych lub prawie białych, okrągłych tabletek o średnicy 7mm. Na tabletkach znajdują się oznakowania w postaci kształtu przypominającego wątrobę i zestawów znaków „GILEAD” i „10”. Tabletki zawierające dipiwoksyl adefowiru znajdującego się w leku Hepsera są wskazane do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych z wyrównaną i niewyrównaną czynnością wątroby. W zależności od tego warunku może być stosowany lek skojarzony (w przypadku niewyrównanej marskości wątroby podawany jest lek skojarzony, niewykazujacy oporności krzyżowej na adefowir). Produkt w ilości 10mg przyjmuje się doustnie raz na dobę niezależnie od posiłku. Nie wolno przekraczać zalecanych dawek leku. Niestety nie jest znany optymalny czas trwania leczenia. W zależności od wyniku oznaczenia HBeAg leczenie może trwać conajmniej od 6 do 12 miesięcy. Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 18 roku życia.

Przeciwwskazania do stosowania leku Hepsera.

Nadwrażliwość, na którąkolwiek z wymienionych substancji:

  1. adefowir
  2. skrobia żelowana
  3. kroskarmeloza sodowa
  4. laktoza jednowodna
  5. talk
  6. stearynian magnezu.

Interakcje adefowiru z innymi lekami.

Badania związane z interakcjami były przeprowadzane wyłącznie u osób dorosłych.

Biorąc pod uwagę doświadczenia związane z in vitro możliwe jest przyjęcie stanowiska, że prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji adefowiru z innymi produktami leczniczymi za pośrednictwem CYP450 jest niskie. Nie wykazano również interakcji farmakologicznych podczas stosowania adefowiru równocześnie z takrolimusem. Mało prawdopodobne jest wystąpienie interakcji leku z cyklosporyną. Jednak w przypadku stosowania wymienionych leków z adefowirem zalecana jest ścisła obserwacja pacjenta.

Podanie w tym samym czasie 10mg adefowiru i 100 mg lamiwudyny nie spowodowało interakcji farmakolinetycznej na żadną substancję.

Połączenie adefowiru z innymi lekami o podobnym sposobie wydalania z organizmu może podwyższać stężenie wykorzystywanych leków w surowicy.

Interakcja farmakokinetyczna adefowiru i interferonu pegylowanego jest mało prawdopodobna z powodu różnych dróg wydalania leków. Nie można jednak wyciągnąć ostatecznych wniosków odnośnie wpływu tych substancji na profil farmakokinetyczny każdej z nich.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego adefowir Hepsera [18.06.2015].

Europejska Agencja Leków.