Adefowir – tabletki Hepsera 2/2

Adefowir a płodność

Stosowanie adefowiru wymaga stosowania skutecznej metody antykoncepcji. Niestety dane dotyczące stosowania leku w ciąży są cały czas ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję w przypadku dożylnego podawania substancji. Przyjmowanie doustne nie wywołało toksycznego wpływu na płód. Nie wyklucza się również zagrożenia dla dzieci karmionych piersią.

Brakuje również danych dotyczących wpływu adefowiru na płodność u ludzi. Testy na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na płodność.

Zdolność prowadzenia pojazdów po zażyciu adefowiru.

Można przypuszczać, że adefowir dipiwoksylu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, jednak nie przeprowadzano badań w tym kierunku.

Lista działań niepożądanych według częstotliwości występowania.

  1. bardzo częste (więcej niż 1 na 10 osób):zwiększenie stężenia kreatyniny, astenia
  2. częste (więcej niż 1 na 100 osób): bóle głowy, biegunka, wymioty, bóle brzucha, dyspepsja, nudności, wzdęcia, wysypka, świąd, niewydolność nerek, nieprawidłowa czynność nerek, hipofosfatemia
  3. częstość nieznana: zapalenie trzustki, rozmiękanie kości, miopatia, zaspół Fanconiego, zaburzenia czynności kanalika bliższego.

Przedawkowanie adefowiru.

W celu zbadania objawów przedawkowania leku pacjentom podawano 500 mg substancji na dobę przez 2 tygodnie lub 250 mg na dobę przez 12 tygodni. W wyniku tych działań zostały zaobserwowane zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz brak łaknienia.

Przedawkowanie adefowiru wymaga obserwacji pacjenta w celu wykrycia ewentualnego zatrucia. Usunięcie specyfiku z organizmu wymaga zastosowania hemodializy.

Wszelkie niepokojące działania niepożądane należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi prowadzącemu.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego adefowir Hepsera [18.06.2015].

Europejska Agencja Leków.