Alfaferone – interferon naturalny alfa 1/2

Alfaferone – informacje ogólne

Alfaferone jest rozprowadzany w postaci roztworu do wstrzykiwań. Stosowany jest przede wszystkim w leczeniu nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego (białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa mielocytowa), raka jasnokomórkowego nerki oraz chorób wirusowych (przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C, kłykcin kończystych).

Dawkę leku ustala się na podstawie indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie i jego stanu. Przeciętnie podaje się od 3 do 12 milionów IU/24h, podskórnie lub domięśniowo, codziennie albo trzy razy w tygodniu. Terapia będzie oczywiście przebiegać inaczej w przypadku różnych schorzeń dla których ten lek jest przeznaczony.

W przypadku WZW typu B taki schemat terapii nie został jeszcze ustalony. Zwyczajowo stosuje się od 2,5 do 5 milionów IU/m2 powierzchni ciała trzy razy w tygodniu przez 4 do 6 miesięcy (domięśniowo lub podskórnie). Dawkę zwiększa się jeśli po 1 miesiącu organizm nie reaguje na kurację. Podobnie wygląda terapia w przypadku WZW typu C. W tym przypadku jednak do terapii dołącza się rybawirynę.

Kiedy nie stosować Alfaferone?

Przeciwwskazania to przede wszystkim nadwrażliwość na którąkolwiek substancję wchodzącą w skład leku: chlorek sodu, chlorek potasu, diwodorofosforan potasu, wodofosforan dwunastowodny disodu, woda do wstrzykiwań. Ponadto przeciwwskazaniami są:

 1. ciężka współistniejąca choroba serca,
 2. niewydolność nerek
 3. marskość wątroby w stadium niewydolności
 4. autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 5. przewlekłe zapalenie wątroby leczone lekami immunosupresyjnymi
 6. współistniejąca choroba tarczycy,
 7. padaczka lub inne zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego.

O czym jeszcze warto ostrzegać?

Nie ustalono, czy u pacjentów poniżej 18 roku życia Alfaferone jest bezpieczny i skuteczny. Niezbędne jest okresowe sprawdzanie parametrów czynności wątroby i nerek, morfologii oraz równowagi elektrolitowej. W zależności od leczonej choroby zestaw monitorowanych parametrów może się różnić.

Na szczególną uwagę zasługują pacjenci:

 1. z chorobą serca: przebyty zawał, zaburzenia rytmu serca,
 2. z chorobami nerek i wątroby,
 3. z chorobami ośrodkowego układu nerwowego,
 4. w podeszłym wieku.

W czasie leczenia mogą wystąpić objawy grypopodobne, które można skutecznie złagodzić podaniem paracetamolu. Działania niepożądane są dużo łagodniejsze jeśli Alfaferone podaje się przed snem.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego Alfaferone.