Alfaferone – interferon naturalny alfa 2/2

Alfaferone a inne leki

Trzeba zachować ostrożność przy stosowaniu interferonu alfa z innymi mielotoksycznymi lekami. Problemem może okazać się stosowanie Alfaferone z wysokimi dawkami winblastyny. Taka terapia może powodować zahamowanie czynności szpiku. Natomiast stosowanie leku razem z busulfanem może powodować znaczne uszkodzenie szpiku. Stosowanie interferonu alfa z narkotycznymi  lekami przeciwbólowymi, środkami nasennymi i uspokajającymi może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy. Należy też unikać stosowania leków immunosupresyjnych. Jak widać interferon naturalny dużo częściej może wchodzić w interakcje niż inne leki przeciwko WZW.

Płodność, ciąża, zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie przeprowadzano badań nad wpływem interferonu na kobiety w ciąży. Ze względu na jego istotny wpływ na procesy fizjologiczne nie można wykluczyć zagrożenia dla zarodka i płodu. Badania u naczelnych wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Nie dowiedziono, aby lek przenikał z mlekiem matki. Nie można jednak tego wykluczyć, gdyż w przypadku zwierząt takie zjawisko występowało. W czasie stosowania leku u kobiet należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Alfaferone wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, dlatego należy przyjąć, że stosowanie leku może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Do czasu określenia tolerancji na lek pacjenci nie powinni prowadzić.

Działania niepożądane

Dochodzimy do najważniejszego akapitu opisującego każdy lek. Co mi się może stać, gdy zacznę kurację?

Lista objawów z podziałem na częstotliwość występowania:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 osób): nadmierny spadek wagi, brak łaknienia, bóle stawowe i mięśniowe, bóle głowy,
  • często (więcej niż 1 na 100 osób): neuropenia, małopłytkowość, tachykardia, zawroty głowy, niedoczynność tarczycy, zapalenie tarczycy, bóle brzucha, nudności, biegunka, krwawienie z dziąseł, drażliwość, objawy grypopodobne,dreszcze, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, anoreksja, depresja, bezsenność, zaburzenia pamięci, łysienie, świąd, łuszczyca,
  • niezbyt często (więcej niż 1 na 1000 osób): niedokrwistość, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, gradówka, zapalenie spojówek, nadmierne łzawienie, zakrzepica tętnic siatkówki, bóle w nadbrzuszu, niestrawność, wzdęcia, wodobrzusze, krwotoczne zapalenie odbytnicy, wymioty, bolesność w miejscu wstrzyknięcia, wysypka w miejscu wstrzyknięcia, cukrzyca, powikłania cukrzycowe, nadczynność tarczycy, bóle pleców, skórcze mięśni, zespół Stiffa, zabórzenia pamięci, ruchowe, demencja, rozdrażnienie, zaburzenia smaku, czucia, senność, halucynacje, impotencja, obniżenie libido, koszmary senne, zaburzenia snu, zaburzenia oddawania moczu, częstomocz, bolesne oddawanie moczu, mokry kaszel, zapalenie skóry, liszaj płaski, podskórne zgrubienia, nadciśnienie.
  • rzadko (więcej niż 1 na 10000 osób): leukopenia, małopłytkowość na tle autoimmunologicznym, bolesne miesiączkowanie, suchość skóry, wysypka skórna

Przy podaniu wysokich dawek Alfaferone zauważono nasilenie działań niepożądanych. Taka sytuacja wymaga obserwacji szpitalnej i leczeniu objawowemu.

Ogólnie o Alfaferone

Alfaferone zawiera ludzki interferon alfa uzyskiwany z leukocytów zdrowych dawców. Lek wykazuje działanie przeciwwirusowe, immunomodulujące i antyproliferacyjne. Interferon nie działa bezpośrednio na wirusy, ale wpływa na zdrowe komórki, mobilizując ich mechanizmy obronne przed infekcją wirusową.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego.