Choroby zakaźne w Polsce w 2016 roku

Choroby zakaźne w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku.

Choroby zakaźne w Polsce monitorowane są przez Państwowy Zakład Higieny. Ich liczba jest dość pokaźna i obejmuje 145 pozycji. Monitoruje się liczbę zakażeń na choroby właściwie wyeliminowane jak Cholera, Dżuma, takie z pojedynczymi przypadkami zakażeń jak Tularemia oraz takie, które sprawiają społeczeństwu wiele problemów jak Salmonelloza.

Chciałbym skupić się przede wszystkim na tych pozycjach, które najbardziej doskwierają Polakom, gdyż liczba zachorowań była znacząca oraz na zakażeniach, które wydają się najbardziej istotne z punktu widzenia czytelników czyli różnych odmian WZW. Jeśli chodzi o WZW typu A to zanotowano jedynie 49 przypadków, co jest bardzo dobrą wiadomością, gdyż względem roku poprzedniego nastąpił spadek o 27 osób. Na ostre WZW typu B zachorowało 48 osób (o 7 mniej niż w roku poprzednim), wzrosła natomiast znacząco liczba zarejestrowanych zakażeń na przewlekłe WZW typu B. W 2016 roku było to 3 763 osób, a rok wcześniej 3463. Sporo również opisano chorych z przewlekłym WZW typu C – 4277 osób (4285 w roku 2015), a zatem w tym przypadku nastąpił nieznaczny spadek, z czego należy się cieszyć. Zakażeń mieszanych (B+C) wykryto 20 (24 w roku 2015). Przy zapaleniu wątroby często wspomina się też o HIV. W 2016 roku zarejestrowano 1459 przypadków (w 2015 roku było to 1295 rejestracji).

Inne choroby zakaźne

Przejdźmy teraz do innych popularnych chorób. Na wspomnianą już Salmonelozę poprzez różne drogi zakażenia zachorowało 10016 osób (8652 w roku 2015 – mamy tutaj bardzo duży wzrost). Innych bakteryjnych zakażeń jelitowych odnotowano 13 029, a w roku poprzednim 13 311. Sporo również było różnego rodzaju wirusowych zakażeń jelitowych, bo 44 830 (55729 rok wcześniej). Na Boreliozę zachorowało 21220 osoby, a w roku poprzednim 13 625, możemy więc zauważyć ogromny wzrost. Znaczącą poprawę można zauważyć w przypadku ospy wietrznej, którą zdiagnozowano 160 660 razy, a w roku poprzednim 187624. Widać więc tendencję spadkową i można mieć nadzieję, że w kolejnych latach będzie tylko lepiej. Gorzej natomiast wypadła ilość podejrzeń i zachorowań na grypę, gdyż w minionym roku zarejestrowano 4 315 219 przypadków i było to o prawie 400 000 więcej niż w roku 2015.

Możemy się czuć zadowoleni z faktu mniejszej liczby zachorowań na różyczkę. Liczba zakażeń systematycznie spada i rodzi nadzieję, na pozbycie się choroby. Wzrosła natomiast liczba zachorowań na odrę z 48 w 2015 roku do 132 w obecnym. Jest to zapewne spowodowane wszelkimi ruchami anty-szczepionkowymi.

Podsumowując można przyjąć, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulega nieznacznemu polepszeniu i należy żywić nadzieję, że w kolejnych latach będzie jeszcze lepiej.

Wpis z poprzedniego roku można znaleźć pod adresem http://wzw.com.pl/choroby-zakazne-polsce-2015-roku/

One Reply to “Choroby zakaźne w Polsce w 2016 roku”

Możliwość komentowania jest wyłączona.