Entekawir – tabletki Baraclude 2/2

Entekawir a wpływ na prowadzenie pojazdów

Nie zostały przeprowadzone badania, które stwierdzałyby jaki wpływ entekawir ma na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Wśród objawów niepożądanych można zauważyć zawroty głowy, zmęczenie oraz senność, a te mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Entekawir – działania niepożądane według częstotliwości występowania

Często występujące (mniej niże 1 na 10 pacjentów):

 1. Zaburzenia psychiczne: bezsenność
 2. Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy, senność
 3. Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, biegunka, nudności, dyspepsja (niestrawność)
 4. Zaburzenia wątroby: zwiększenie aktywności aminotransferaz
 5. Zaburzenia ogólne: zmęczenie (bardzo silne wyczerpanie)

Niezbyt często występujące (mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 1. Zaburzenia skóry: wysypka, łysienie

Rzadko występujące (mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 1. reakcje anafilaktoidalne

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem entekawiru, w tym takich, które nie zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Wystąpienie kwasicy mleczanowej podczas leczenia entekawirem.

Wystąpienie tego zaburzenia obserwuje się bardzo rzadko, jest jednak ono niebezpieczne. Może stanowić zagrożenie życia ze względu na uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Objawy kwasicy mleczanowej:

 1. głębokie szybkie oddechy, utrudnione oddychanie
 2. senność,
 3. drętwienie lub osłabienie kończyn,
 4. nudności,
 5. wymioty,
 6. ból brzucha.

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej lub innych niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przedawkowanie leku Baraclude

Nie zostały zaobserwowane niespodziewane działania niepożądane u zdrowych osób przyjmujących entekawir (w dawce 20mg/doba przez 14 dni, lub 40mg jednorazowo), jednak doświadczenia w tym zakresie są bardzo ograniczone. W przypadku wystąpienia przedawkowania należy zaobserwować, czy u pacjenta nie pojawiły się objawy związane z toksycznym działaniem.

Postaci występowania leku Baraclude

 1. tabletki powlekane 0,5 mg
 2. tabletki powlekane 1 mg
 3. roztwór doustny 0,05 mg/ml

Przechowywanie leku Baraclude

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno stosować leku po upływie jego terminu ważności. Blistry powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza, zaś butelki poniżej 25 stopni Celsjusza.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego entekawir Baraclude [30.05.2015].

Europejska Agencja Leków.