Entekawir – tabletki Baraclude 1/2

Entekawir – podstawowe informacje o leku Baraclude.

Lek Baraclude przyjmuje się doustnie, w postaci tabletek powlekanych koloru białego i kształtu trójkątnego z napisami „BMS” i „1611”. Każda tabletka zawiera substancję czynną o nazwie entekawir. Specyfik podaje się raz na dobę przed lub po posiłku, czasem na czczo. Wielkość dawki zależna jest od stanu pacjenta.

Baraclude jest wskazany do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych. W pewnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie leczenia entekawirem u dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego. Sposób dawkowania jest różny w zależności od historii leczenia pacjenta. W inny sposób są leczone osoby oporne na stosowanie lamiwudyny, inaczej w przypadku chorych z wyrównaną i niewyrównaną czynnością wątroby. Nie jest również znany optymalny czas trwania leczenia i jest zależny od wyniku oznaczenia antygenu HBeAg. Może on trwać przynajmniej 12 miesięcy dla dodatniego HBeAg. Podobną długość terapii stosuje się w przypadku dzieci i młodzieży.

Przeciwwskazania do stosowania leku Baraclude

Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na substancje pomocnicze.

Lista substancji pomocniczych:

  1. krospowidon,
  2. laktoza jednowodna,
  3. stearynian magnezu,
  4. celuloza mikrokrystaliczna,
  5. powidon,
  6. dwutlenek tytanu,
  7. hypromeloza,
  8. makrogol 400,
  9. polisorbat 80 (E443)

Entekawir – interakcje z innymi lekami

Należy monitorować stężenie entekawiru w osoczu oraz występowanie działań niepożądanych podczas stosowania go jednocześnie z lekami wydalanymi również przez nerki, bądź ograniczającymi ich czynność. Nie zaobserwowano interakcji w przypadku stosowania lamiwudyny, adefowiru i tenofowiru. Badania związane z interakcjami były prowadzone wyłącznie na dorosłych.

Entekawir a płodność

Nie jest znane potencjalne zagrożenie dla rozwoju płodu związane z zażywaniem entekawiru. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania tego środka w czasie ciąży, dlatego tabletek Baraclude nie należy stosować w tym okresie. Nie zostało potwierdzone czy entekawir przenika do mleka ludzkiego. Podczas leczenia należy przerwać karmienie piersią. Nie wykazano wpływu leku na zaburzenia płodności u zwierząt.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego entekawir Baraclude [30.05.2015].

Europejska Agencja Leków.