Interferon alfa-2a – leczenie WZW 2/2

Interferon alfa-2a – wpływ na płodność.

W czasie powstawania charakterystyki produktu leczniczego nie istniała wystarczająca liczba danych klinicznych dotyczących stosowania interferonu u kobiet w ciąży. Jeżeli dojdzie jednak do ciąży w czasie trwania kuracji to kuracja jest przerywana . Zaleca się również stosowanie antykoncepcji przez okres przyjmowania leku, a także przez pewien czas po zakończeniu leczenia. W czasie leczenia WZW typu B przy pomocy interferonu nie powinno się również karmić piersią. Nie ma również wystarczającej ilości danych aby stwierdzić czy Pegasys ma wpływ na płodność kobiet.

Schody zaczynają się, gdy do leczenia stosuje się terapię skojarzoną: interferon + rybawiryna. W takim przypadku stosuje się wszelkie środki ostrożności, tak aby w czasie kuracji nie doszło do zapłodnienia.

Bezpieczeństwo stosowania Interferonu.

Ze względu to, iż wrażliwość poszczególnych gatunków na interferon jest bardzo zróżnicowana, trudno jest wykazać toksyczność produktu Pegasys.

Nie przeprowadzano badań, które odpowiadałyby na pytanie czy interferon Pegasys ma toksyczny wpływ na procesy rozrodcze. U samic zwierząt, którym podawano interferon alfa-2a obserwowano wydłużenie cyklu menstruacyjnego. U noworodków małp nie było przypadków zaobserwowania teratogenności (wyjaśnienie terminu teratogenność [10.05.2015]), ale nie można wykluczyć takiej sytuacji w przypadku ludzi.

W przypadku stosowania u małp terapii skojarzonej z rybawiryną nie zaobserwowano żadnych nowych objawów, które występowały wcześniej w przypadku monoterapii każdym z leków.

Co znajduje się w dawce leku?

W składzie leku Pegasys znajduje się kilka substancji pomocniczych:

  • chlorek sodu
  • polisorbat 80
  • alkohol benzylowy
  • octan sodu
  • kwas octowy
  • woda do wstrzykiwań

Nie istnieją dane dotyczące niezgodności z innymi lekami, dlatego nie wolno mieszać interferonu Pegasys z dodatkowymi substancjami. Pegasys należy przechowywać w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza, dlatego przed wizytą w poradni, w celu pobrania leku do kuracji należy zaopatrzyć się w torbolodówkę.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego interferon pegylowany alfa-2a Pegasys [04.05.2015].

Europejska Agencja Leków.