Lamiwudyna – tabletki Zeffix 2/2

Lamiwudyna – wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.

Leczenie lamiwudyną może spowodować zmęczenie i złe samopoczucie, a te objawy mają wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.

Możliwe działania niepożądane

Każdy lek może powodować działania niepożądane, nie inaczej jest w przypadku środków zawierających lamiwudynę.

Działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych:

 1. zmęczenie,
 2. zakażenia układu oddechowego,
 3. dyskomfort w gardle,
 4. bóle głowy,
 5. dyskomfort i bóle żołądka,
 6. nudności,
 7. wymioty,
 8. biegunka,
 9. większa aktywność enzymów wątrobowych
 10. większa aktywność enzymów wytwarzanych w mięśniach

Rzadko występujące działania niepożądane (1 na 1000 pacjentów):

 1. reakcje alergiczne: obrzęk powiek, twarzy i warg, trudności w przełykaniu lub oddychaniu

Bardzo częste działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 1. zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częste działania niepożądane (mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 1. kurcze mięśni i ból mięśni
 2. wysypka skórna lub pokrzywka
 3. zwiększenie aktywności enzymu wytwarzanego w mięśniach

Inne działania niepożądane (trudno określić częstość ich występowania):

 1. rozpad tkanki mięśniowej
 2. nasilenie choroby wątroby po odstawieniu leku, lub w przypadku gdy wirus stał się oporny na Zeffix
 3. kwasica mleczanowa
 4. zmniejszenie liczby płytek krwi.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i odstawić lek Zeffix. Wystąpienie pozostałych objawów niezagrażających życiu należy zasygnalizować lekarzowi. Zeffix i inne pokrewne leki, które są wykorzystywane podczas leczenia wirusowego zapalenia wątroby mogą powodować rozwój innych schorzeń, dlatego przedstawienie lekarzowi zaobserwowanych zaburzeń jest niezwykle istotne.

Lamiwudyna może powodować wystąpienie kwasicy mleczanowej.

Wystąpienie tego zaburzenia obserwuje się bardzo rzadko, jest jednak ono niebezpieczne. Rozwija się zazwyczaj po kilku miesiącach leczenia lamiwudyną. Może stanowić zagrożenie życia ze względu na uszkodzenie narządów wewnętrznych.

Objawy kwasicy mleczanowej:

 1. głębokie szybkie oddechy, utrudnione oddychanie
 2. senność,
 3. drętwienie lub osłabienie kończyn,
 4. nudności,
 5. wymioty,
 6. ból brzucha.

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej lub innych niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego lamiwudyna Zeffix [17.05.2015].

Europejska Agencja Leków.