Lamiwudyna – tabletki Zeffix 1/2

Lamiwudyna – podstawowe informacje o leku Zeffix

Lek Zeffix przyjmuje się w postaci tabletek powlekanych koloru łososiowego o kształcie kapsułki. Każda tabletka zawiera substancję czynną o nazwie lamiwudyna.

Zeffix jest wskazany w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dorosłych. Istotne jest jednak to, że kurację stosuje się dopiero wtedy, gdy stosowanie innego leku przeciwko WZW B jest niedostępne lub niewłaściwe. Zalecaną dawką produktu jest 100 mg raz na dobę (jedna tabletka). Nie jest znany optymalny czas trwania leczenia i zależny jest on od wyniku oznaczenia HBeAg i wyrównania marskości wątroby. W przypadku dodatniego HBeAg jest to co najmniej od 6 do 12 miesięcy. Po przerwaniu podawania lamiwudyny konieczne jest okresowe monitorowanie w celu wykrycia nawrotów WZW. Lek podaje się doustnie, niezależnie od posiłków.

 Przeciwwskazania do stosowania leku Zeffix

Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na substancje pomocnicze.

Lista substancji pomocniczych:

  1. sacharoza,
  2. parahydroksybenzoesan metylu (E 218)
  3. parahydroksybenzoesan propylu (E 216)
  4. kwas cytrynowy
  5. glikol propylenowy
  6. cytrynian sodu
  7. sztuczny aromat truskawkowy
  8. sztuczny aromat bananowy
  9. woda oczyszczona

Interakcje z innymi lekami

Badania związane z interakcją były przeprowadzane wyłącznie u dorosłych. Prawdopodobieństwo interakcji metabolicznych jest niewielkie. Możliwość interakcji z innymi lekami należy brać pod uwagę szczególnie w przypadku leków, które są wydalane w ten sam sposób jak lamiwudyna. Nie wykazuje ona również interakcji farmakokinetycznych z interferonem alfa. Produktu Zeffix nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi lamiwudynę bądź emtrycytabinę.

Lamiwudyna a płodność

W przypadku konieczności klinicznej można podawać lek Zeffix w czasie trwania ciąży. Istnieje wiele danych dotyczących kobiet ciężarnych wskazujących brak wpływu leku na wady rozwojowe. Brak również dowodów na wpływ małego stężenia lamiwudyny na działania niepożądane u karmionych piersią niemowląt. Dlatego karmienie piersią może być rozważane biorąc pod uwagę korzyści wynikające z tej czynności dla noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu lamiwudyny na płodność u samców i samic.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego lamiwudyna Zeffix [17.05.2015].

Europejska Agencja Leków.