Nosiciel WZW – choroba a życie 3/3.

Nosiciel WZW – podsumowanie.

Zanim przejdziemy do podsumowania to musimy sobie omówić jeszcze kilka pytań na które odpowiadał nosiciel WZW.

Gdy już opadną emocje związane z diagnozą choroby, to wtedy chcemy jakoś poszerzyć wiedzę na temat WZW. Gdzie najczęściej zaglądamy? W pierwszej kolejności rozmawiamy na temat zakażenia z lekarzem specjalistą, następnie przeszukujemy Internet, który z racji swojej dostępności i ilości informacji wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Pozostałe opcje są raczej wykorzystywane w marginalnym stopniu.

Nosiciel WZW - źródła informacji o chorobie

Wiadomość o groźnej chorobie to jedna z tych, która może podkopać w człowieku poczucie własnej wartości i pewność siebie. Jak nosiciel WZW radzi sobie z informacją o zakażeniu? Otóż w przypadku WZW typu B jedynie co piąty badany stracił pewność siebie, natomiast w przypadku WZW typu C była to już prawie połowa.

Nosiciel WZW - pewność siebie

Zakażenie Wirusowym Zapaleniem Wątroby niewątpliwie wiąże się z koniecznością wielokrotnego odwiedzania placówek medycznych, przeprowadzania badań, wykonywania różnych zabiegów i czasami również przystąpienia do kuracji. Ankietowani odpowiadali na pytanie związane z zadowoleniem z dostępności opieki specjalistycznej. Zdecydowana większość twierdzi, że opieka jest dobra lub, że „może być”. Mniejsza grupa twierdzi, że jest bardzo dobra, a co piąty badany uważa ją za złą.

Nosiciel WZW - zadowolenie z opieki specjalistycznej
Ostatnie pytanie zadane w ankiecie dotyczyło jakości życia od momentu zakażenia. Większość ankietowanych uważa, że ich jakość życia nie zmieniła się. Co trzeci uważa, że jest zadowalająca. Przypadki w których poprawiła się, bądź znacząco pogorszyła były nieliczne i dotyczyły tylko WZW typu C.

Nosiciel WZW - jakość życia

Ankieta przeprowadzona była na bardzo zróżnicowanej grupie pacjentów. Z całości badania jednoznacznie można wywnioskować, że zakażenie wirusem WZW wymaga wprowadzenia w życiu pewnych zmian. Wpływa ono też na nasze samopoczucie i jest uciążliwe. Znacznie gorsze odczucia zgłaszają osoby zarażone WZW typu C. Muszą one na siebie bardziej uważać, częściej odmawiano im świadczenia usług medycznych. W związku z większymi napotykanymi trudnościami są też one mniej pewne siebie. Dlatego też rzadziej występuje w tej grupie osób szczerość dotycząca zakażenia.

WZW typu B i WZW typu C są na tyle różnymi rodzajami chorób, że wymagają całkiem innego podejścia do pacjenta. Chorzy zakażenia HCV wymagają natychmiastowej opieki dlatego jej brak wpływa bardzo negatywnie na ich poziom życia. Niewątpliwie zmiany w podejściu mogłyby wyeliminować wiele negatywnych aspektów socjologicznych.

Artykuł opracowano na podstawie ankiety przeprowadzonej przez jednego z pracowników poradni hepatologicznej.