Pegintron – peginterferon alfa-2b 1/3

Pegintron – lek na WZW typu C

Pegintron jest rozprowadzany w postaci proszku i rozpuszczalnika, który umożliwia sporządzenie roztworu do wstrzykiwań. Substancją czynną leku jest rekombinowany interferon alfa-b.

Pegintron w skojarzeniu z rybawiryną i boceprewirem jest wykorzystywany w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C w przypadku, gdy choroba została wywołana zakażeniem wirusem z genotypem 1. Lek jest wykorzystywany do terapii u pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia. W zależności od stanu organizmu oraz innych zakażeń (np. wirusem HIV) substancję podaje się w terapii dwulekowej bądź monoterapii.

Lek wstrzykuje się raz w tygodniu podskórnie. Wielkość dawki zależy od tego czy inne leki są stosowane w trakcie terapii oraz od wagi ciała pacjenta. Długość przyjmowania leku jest różna i zależy od takich czynników jak ilość leków w terapii, genotyp wirusa, odpowiedź na działanie substancji i może wynieść 48 tygodni.

Przeciwwskazania do stosowania

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną, interferon lub jedną z poniższych substancji:
  1. wodorofosforan sodu
  2. diwodorofosforan sodu
  3. sacharoza
  4. polisorbat 80
  5. woda do wstrzykiwań
 2. ciężka choroba serca,
 3. ciężkie choroby zasadnicze
 4. choroby autoimmunologiczne (w tym zapalenie wątroby)
 5. ciężkie zaburzenie czynności wątroby
 6. choroby tarczycy
 7. padaczka lub zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
 8. stosowanie peginterferonu z telbiwudyną

Niektórzy pacjenci w czasie leczenia oraz nawet do pół roku po jego zakończeniu byli szczególnie narażeni na występowanie ciężkich objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego (depresja, próby samobójcze, agresywne zachowania, mania splątanie). Pacjenci leczeni interferonami powinni być poddawani szczególnej obserwacji ich stanu zdrowia psychicznego.

Pegintron wchodzi w reakcję z wieloma lekami. Charakterystyka produktu leczniczego zawiera sporo informacji na temat objawów i działań występujących przy jednoczesnym stosowaniu leku z innymi substancjami.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Podczas stosowania leku konieczne jest zastosowanie u kobiet skutecznej antykoncepcji. U zwierząt Pegintron wpływał szkodliwie na reprodukcję. Zagrożenie dla człowieka nie jest znane, dlatego substancję należy stosować jedynie wtedy, gdy korzyści z jej zażywania przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu. Nie należy karmić piersią w czasie leczenia. Brak jest również danych dotyczących wpływu leku na płodność u kobiet i mężczyzn.

Charakterystyka produktu leczniczego Pegintron.