Rybawiryna – Ribavirin Teva 1/3

Rybawiryna ogólnie

Rybawiryna jest wskazana w leczeniu przewlekłego, wirusowego zapalenia wątroby typu C. Leku nie stosuje się w monoterapii. Służy jako uzupełnienie leczenia peginterferonem alfa-2b. Nie wiadomo jak lek działa przy stosowaniu razem z interferonem lub peginterferonem alfa-2a.

Ribavirin Teva rozprowadzany jest w postaci twardych, nieprzezroczystych, oznakowanych niebieskim tuszem białych kapsułek zawierających 200 mg rybawiryny.

Ilość substancji czynnej, którą przyjmuje się w czasie terapii określa się na podstawie wagi pacjenta. Szczegółowe dane na ten temat oraz tabelka znajdują się w charakterystyce produktu leczniczego. Tabletki przyjmuje się doustnie, codziennie w dwóch dawkach, razem z posiłkiem. Wybór interferonu wykorzystanego do terapii zależy od stanu klinicznego pacjenta. Istotne jest, aby leczenie odbywało się pod okiem lekarza doświadczonego w leczeniu WZW typu C. Czas trwania leczenia jest uzależniony od genotypu wirusa, który znajduje się w organizmie. W przypadku genotypu 1 i 4 jest to co najmniej 48 tygodni, a 2 i 3 minimum 24 tygodnie. Oczywiście sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i zależy między innymi od odpowiedzi na leczenie. W przypadku jednoczesnego zarażenia wirusem HCV i HIV rybawiryna powinna być podawana przez 48 tygodni, tutaj już genotyp nie jest istotny.

Kiedy nie stosować Ribavirin Teva?

Rybawiryna nie powinna być stosowana, gdy:

  1. u pacjenta występuje nadwrażliwość, na którykolwiek składnik leku,
  2. pacjentka jest w ciąży (bezwzględnie),
  3. pacjentka karmi piersią,
  4. u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca,
  5. u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę zasadniczą,
  6. u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub zdekompensowaną marskość wątroby,
  7. u pacjenta stwierdzono hemoglobinopatie,
  8. pacjent nie może rozpocząć leczenia peginterferonem alfa-2b

W przypadku dzieci i młodzieży obostrzeniami są również:

  1. ciężkie zaburzenia psychiczne, myśli samobójcze, próby samobójcze, szczególnie ciężka depresja,
  2. autoimmunologiczne zapalenie wątroby lub choroby autoimmunologiczne.

W charakterystyce produktu leczniczego znajdują się specjalne ostrzeżenia związane z występowaniem u niektórych pacjentów w okresie leczenia i 6 miesięcy po nim: prób samobójczych, myśli samobójczych, depresji, agresywnych zachowań, zmian stanu psychicznego. Wystąpienie takich objawów powinno być wynikiem odpowiedniego postępowania leczniczego przez lekarza.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego Ribavirin Teva.