Alfaferone – interferon naturalny alfa 2/2

Alfaferone a inne leki

Trzeba zachować ostrożność przy stosowaniu interferonu alfa z innymi mielotoksycznymi lekami. Problemem może okazać się stosowanie Alfaferone z wysokimi dawkami winblastyny. Taka terapia może powodować zahamowanie czynności szpiku. Natomiast stosowanie leku razem z busulfanem może powodować znaczne uszkodzenie szpiku. Stosowanie interferonu alfa z narkotycznymi  lekami przeciwbólowymi, środkami nasennymi i uspokajającymi może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy. Należy też unikać stosowania leków immunosupresyjnych. Jak widać interferon naturalny dużo częściej może wchodzić w interakcje niż inne leki przeciwko WZW. Czytaj dalej Alfaferone – interferon naturalny alfa 2/2

Alfaferone – interferon naturalny alfa 1/2

Alfaferone – informacje ogólne

Alfaferone jest rozprowadzany w postaci roztworu do wstrzykiwań. Stosowany jest przede wszystkim w leczeniu nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego (białaczka włochatokomórkowa, przewlekła białaczka szpikowa mielocytowa), raka jasnokomórkowego nerki oraz chorób wirusowych (przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C, kłykcin kończystych). Czytaj dalej Alfaferone – interferon naturalny alfa 1/2