Telaprewir – tabletki Incivo 2/2

Telaprewir – działania niepożądane

Poniżej znajduje się lista działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku telaprewir w skojarzeniu z peginterferonem alfa i rybawiryną:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 osób): niedokrwistość, nudności, biegunka, wymioty, żylaki odbytu, ból odbytnicy, świąd, wysypka
  • często (więcej niż 1 na 100 osób): kandydoza jamy ustnej, trombocytopenia, limfopenia, niedoczynność tarczycy, zaburzenia smaku, omdlenie, świąd odbytu, krwawienie z odbytnicy, szczelina odbytu, hiperbilirubinemia, wyprysk, obrzęk twarzy, wysypka złuszczająca, obrzęki obwodowe, nieprawidłowe odczuwanie smaku
  • niezbyt często (więcej niż 1 na 1000 osób): dna moczanowa, retinopatia, zapalenie odbytnicy, osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (zespół DRESS), pokrzywka, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, azotemia przednerkowa z ostrą
    niewydolnością nerek lub bez ostrej
    niewydolności nerek
  • rzadko (więcej niż 1 na 10 000 osób): SJS, TEN, rumień wielopostaciowy

Lista działań niepożądanych występujących przy stosowaniu substancji telaprewir jest dużo krótsza od innych leków wykorzystywanych w terapii skojarzonej. Niestety rybawiryna w połączeniu z peginterferonem alfa znacznie poszerzają ten zestaw. Charakterystyka produktu leczniczego zawiera mnóstwo interesujących informacji dotyczących leku, dlatego jeśli istnieje konieczność zażywania Incivo to warto się z nią zapoznać. Czytaj dalej Telaprewir – tabletki Incivo 2/2