Telaprewir – tabletki Incivo 1/2

Telaprewir w leczenieu WZW typu C

Telaprewir to substancja wykorzystywana do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Substancję znajdującą się w tabletkach Incivo wykorzystuje się w terapii skojarzonej z peginterferonem alfa i rybawiryną do leczenia organizmu zakażonego przez genotyp 1 wirusa.

Leczenie polega na przyjmowaniu substancji telaprewir w dawce 1125 mg (dwie lub trzy tabletki) doustnie dwa razy na dobę, podczas jedzenia. Sposób przyjmowania leku jest niezwykle istotny dla utrzymania prawidłowego stężenia substancji czynnej w osoczu.

Terapia trwa conajmniej 12 tygodni i może wzrosną maksymalnie do 48 tygodni.

Przeciwwskazania do stosowania

 1. nadwrażliwość na telaprewir lub następujące substancje:
  1. octanobursztynian hypromelozy,
  2. wodofosforan wapnia,
  3. celuloza mikrokrystaliczna,
  4. krzemionka koloidalna,
  5. laurylosiarczan sodu,
  6. kroskarmeloza sodowa,
  7. stearylofumaran sodu,
  8. alkohol poliwinylowy,
  9. makrogol,
  10. talk,
  11. dwutlenek tytanu,
  12. żółty tlenek żelaza,
 2. przyjmowanie z następującymi substancjami: alfuzosyna, amiodaron, beprydyl, chinidyna, astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, pochodne alkaloidów sporyszu (dihydroergotamina, ergonowina, ergotamina i metyloergonowina), lowastatyna, symwastatyna, atorwastatyna, syldenafil lub tadalafil, ryfampicyna, ziele dziurawca zwyczajnego, karbamazepina, fenytoina i fenobarbital
 3. jednoczesne podawanie produktu z lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia lub III.

Charakterystyka produktu leczniczego zawiera sporo informacji, na temat zagrożeń wynikających ze stosowania substancji, sytuacji, w których należy szczególnie uważnie obserwować pacjenta oraz zestaw interakcji z innymi produktami leczniczymi i dawki jakie należy stosować, aby leczenie przebiegało prawidłowo.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie istnieją badania, które wskazywałyby szkodliwość leku w procesie reprodukcji. Przyjmowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży. W związku z tym, że Incivo nie jest stosowane w monoterapii należy stosować skuteczną antykoncepcję, gdyż pozostałe wykorzystywane leki wpływają negatywnie na płód. Wybór metody antykoncepcji jest niezwykle istotny, gdyż środki hormonalne mogą w pewnych okresach nie być w pełni skuteczne. Karmienie piersią powinno być przerwane w okresie stosowania leku. W badaniu na szczurach nie stwierdzono wpływu leku na płodność.

Zdolność prowadzenia pojazdów

Incivo nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn lub wpływ ten jest marginalny. Jednak pozostałe leki stosowane w terapii mogą oddziaływać negatywnie na pacjenta.

Charakterystyka produktu leczniczego Incivo