Telaprewir – tabletki Incivo 2/2

Telaprewir – działania niepożądane

Poniżej znajduje się lista działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku telaprewir w skojarzeniu z peginterferonem alfa i rybawiryną:

  • bardzo często (więcej niż 1 na 10 osób): niedokrwistość, nudności, biegunka, wymioty, żylaki odbytu, ból odbytnicy, świąd, wysypka
  • często (więcej niż 1 na 100 osób): kandydoza jamy ustnej, trombocytopenia, limfopenia, niedoczynność tarczycy, zaburzenia smaku, omdlenie, świąd odbytu, krwawienie z odbytnicy, szczelina odbytu, hiperbilirubinemia, wyprysk, obrzęk twarzy, wysypka złuszczająca, obrzęki obwodowe, nieprawidłowe odczuwanie smaku
  • niezbyt często (więcej niż 1 na 1000 osób): dna moczanowa, retinopatia, zapalenie odbytnicy, osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (zespół DRESS), pokrzywka, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, azotemia przednerkowa z ostrą
    niewydolnością nerek lub bez ostrej
    niewydolności nerek
  • rzadko (więcej niż 1 na 10 000 osób): SJS, TEN, rumień wielopostaciowy

Lista działań niepożądanych występujących przy stosowaniu substancji telaprewir jest dużo krótsza od innych leków wykorzystywanych w terapii skojarzonej. Niestety rybawiryna w połączeniu z peginterferonem alfa znacznie poszerzają ten zestaw. Charakterystyka produktu leczniczego zawiera mnóstwo interesujących informacji dotyczących leku, dlatego jeśli istnieje konieczność zażywania Incivo to warto się z nią zapoznać.

Przedawkowanie leku telaprewir

Największa odnotowana dawka leku podawana zdrowym ochotnikom wynosiła 1875 mg (była podawana co 8 godzin przez 4 dni). W wyniku tego procesu obserwowane osoby zgłaszały następujące działania niepożądane: nudności, bóle
głowy, biegunka, zmniejszony apetyt, zaburzenia smaku i wymioty. Co istotne podanie jednokrotnie większej dawki powodowało nasilenie objawów niepożądanych.

Na lek nie istnieje antidotum. Po zgłoszeniu przedawkowania można zastosować płukanie żołądko lub wywołać wymioty, ewentualnie podać węgiel aktywowany.

Charakterystyka produktu leczniczego Incivo