Telbiwudyna – tabletki Sebivo 1/2

Telbiwudyna – podstawowe informacje o leku Sebivo.

Lek Sebivo udostępniany jest w postaci powlekanych tabletek zawierających telbiwudynę jako substancję czynną. Sebivo to białe tabletki w odcieniach od białego do żółtawego i napisem „LDT”. Produkt jest stosowany przede wszystkim w leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B) u osób dorosłych z wyrównaną chorobą wątroby. Stosowanie leku powinno być brane pod uwagę wyłącznie w sytuacji, gdy inne środki o wyższej barierze genetycznej nie mogę być użyte. Tabletkę przyjmuje się raz na dobę. Sprawdzanie skuteczności leczenia następuję co 6 miesięcy. Nie jest znany optymalny czas trwania leczenia i może ono trwać od 6 do 12 miesięcy lub dłużej. Okres ten uwarunkowany jest wynikiem oznaczenia HBeAg i potwierdzoną utratą skuteczności leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania

Nadwrażliwość na którąkolwiek z wymienionych substancji:

 1. telbiwudynę,
 2. celulozę mikrokrystaliczną,
 3. powidon,
 4. karboksymetyloskrobię sodową,
 5. krzemionkę koloidalną, bezwodną,
 6. stearynian magnezu,
 7. dwutlenek tytanu,
 8. makrogol,
 9. talk,
 10. hypromelozę

Telbiwudyna może powodować występowanie kwasicy mleczanowej.

Po zastosowaniu analogów nukleozydów, takich jak telbiwudyna, może dojść do wystąpienia, w niektórych przypadkach śmiertelnej, kwasicy mleczanowej.

Objawy kwasicy mleczanowej:

 1. głębokie szybkie oddechy, utrudnione oddychanie
 2. senność,
 3. drętwienie lub osłabienie kończyn,
 4. nudności,
 5. wymioty,
 6. ból brzucha.

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej lub innych niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Interakcje z innymi lekami

Należy zachować ostrożnć stosując telbiwudynę z innymi lekami, które wpływają na czynność nerek. Nie zmieniła się farmakokinetyka leku po podaniu dawek skojarzonych z lamiwudyną, adefowirem, tenofowirem, cyklosporyną czy interferonem alfa-2a. Ponadto telbiwudyna nie zmienia farmakokinetyki wymienionych leków. Są tylko wątpliwości co do jej wypływu na interferon alfa-2a.

Telbiwudyna a ciąża

U zwierząt nie wykazano szkodliwego wpływu leku na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Lek nie przenika przez łożysko, ale może powodować przedwczesny poród. Badania kliniczne na ludziach są ograniczone. Produkt powinien być stosowany wyłącznie jeśli korzyści z tego tytułu będą odpowiednio wysokie.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego telbiwudyna Sebivo [01.07.2015].

Europejska Agencja Leków.