Telbiwudyna – tabletki Sebivo 2/2

Telbiwudyna a płodność i prowadzenie pojazdów

Istnieje prawdopodobieństwo przenikania leku do mleka matki, dlatego w czasie kuracji nie powinno się karmić piersią.

Nie istnieją dane kliniczne dotyczące wpływu telbiwudyny na płodność wśród ludzi. W przypadku dorosłych zwierząt płodność nieznacznie się zmniejszyła.

Nie przeprowadzano badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Na liście działań niepożądanych możemy znaleźć takie objawy jak zawroty, bóle głowy i uczucie zmęczenia. Są to działania, które mogą wpływać na obniżenie zdolności prowadzenia pojazdów.

Lista działań niepożądanych według częstotliwości występowania

Podczas zażywania telbiwudyny można się spodziewać następujących działań:

  1. często (więcej niż 1 na 100 pacjentów): zawroty głowy, ból głowy, kaszel, biegunka, zwiększenie aktywności lipazy we krwi, nudności, ból brzucha, wysypka, uczucie zmęczenia, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej we krwi, zwiększenie aktywności amylazy we krwi,
  2. niezbyt często (więcej niż 1 na 1000 pacjentów): neuropatia obwodowa, zaburzenia smaku, niedoczulica, parestezje, rwa kulszowa, miopatia lub zapalenie mięśni, bóle stawów, bóle mięśni, ból kończyn, ból pleców, skurcz mięśni, ból szyi, ból boku, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaninianowej
  3. rzadko (więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): kwasica mleczanowa, rabdomioliza.

Telbiwudyna – przedawkowanie

Nie istnieją informacje dotyczące umyślnego przedawkowania telbiwudyny.  Jeden z pacjentów przedawkował ją nieumyślnie i sytuacja minęła bezobjawowo. Porcje dochodzące do trzykrotnej dawki zalecanej były dobrze tolerowane. Jeżeli dojdzie do przedawkowania lek należy odstawić i zastosować ogólne leczenie podtrzymujące, gdy zajdzie potrzeba.

Dostępne dawki Sebivo

  1. tabletki 600 mg
  2. roztwór doustny 20mg/ml

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego telbiwudyna Sebivo [01.07.2015].

Europejska Agencja Leków.