Tenofowir – tabletki Viread 2/2

Tenofowir może powodować wystąpienie kwasicy mleczanowej.

W przypadku stosowania tenofowiru istnieje bardzo niewielkie ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej

Objawy kwasicy mleczanowej:

 1. głębokie szybkie oddechy, utrudnione oddychanie
 2. senność,
 3. drętwienie lub osłabienie kończyn,
 4. nudności,
 5. wymioty,
 6. ból brzucha.

W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej lub innych niepokojących objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Wpływ tenofowiru na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zostały przeprowadzone badania dotyczące wpływu prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.  Jednym z działań niepożądanych są zawroty głowy, które mogą wpływać na sposób prowadzenia pojazdów.

Działania niepożądane według częstości występowania

 1. bardzo częste: hipofosfatemia, zawroty głowy, biegunka, wymioty, nudności, wysypka, astenia,
 2. częste: wzdęcia, zwiększona aktywność aminotransferaz,
 3. niezbyt częste: hipokalemia, zapalenie trzustki, rabdomiloza, osłabienie mięśni, zwiększone stężenie kreatyniny
 4. rzadkie: kwasica mleczanowa, stłuszczenie wątroby, zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, rozmiękanie kości, miopatia, ostra niewydolność nerek, niewydolność nerek, ostra martwica kanalików nerkowych, zaburzenia czynności kanalika bliższego, zapalenie nerek, moczówka prosta pochodzenia nerkowego.

Przedawkowanie tenofowiru

W charakterystyce produktu opisano objawy zatrucia lekiem. W przypadku przedawkowania leku należy obserwować pacjenta w celu wykrycia działań niepożądanych. Lek można usunąć za pomocą hemodializy.

Dostępne postaci leku Viread

 1. tabletki 123 mg,
 2. tabletki 163 mg,
 3. tabletki 204 mg,
 4. tabletki 245 mg,
 5. granulat 33mg/g.

Opracowano na podstawie charakterystyki produktu leczniczego tenofowir Viread [30.06.2015].

Europejska Agencja Leków.