Victrelis – boceprewir 3/3

Victrelis – pozostałe działania niepożądane

Poniżej przedstawiam listę pozostałych działań niepożądanych występujących przy stosowaniu preparatu Victrelis z podziałem na częstość występowania, które nie zostały zamieszczone w poprzednim artykule:

  • niezbyt często (więcej niż 1 na 1 000 osób):nadużywanie leków, myśli samobójcze, zaburzenia zachowania, gniew, apatia, stany splątania, zmiany stanu psychicznego, niepokój ruchowy, neuropatia obwodowa, zaburzenia poznawcze,
    hiperestezja, letarg, utrata przytomności, upośledzenie umysłowe, neuralgia, stan przedomdleniowy, niedokrwienie siatkówki, retinopatia, nieprawidłowe
    czucie w oku, krwotok spojówkowy, zapalenie spojówki, ból oka, świąd oka, opuchlizna oka, obrzęk powiek, zwiększone łzawienie, przekrwienie oka, światłowstręt, głuchota, ból ucha, upośledzenie słuchu, tachykardia, arytmia, zaburzenia sercowo-naczyniowe, zakrzepica żył głębokich, uderzenia gorąca, bladość, odczucie chłodu na obwodowych częściach ciała, ból opłucnej, zator tętnicy płucnej, suchość gardła, dysfonia, zwiększenie wydzieliny z górnych dróg oddechowych, powstawanie pryszczy w jamie ustnej i gardle, ból podbrzusza, zapalenie żołądka, zapalenie trzustki, świąd odbytu, zapalenie okrężnicy, dysfagia, przebarwienie stolca, częste oddawanie stolca, krwawienie dziąseł, ból dziąseł, zapalenie dziąseł, zapalenie języka, suche usta, bolesne przełykanie, ból odbytu, krwotok odbytniczy, nadmierne wydzielanie śliny, nadwrażliwość zębów, przebarwienie języka, owrzodzenie języka, hiperbilirubinemia, reakcje nadwrażliwości na światło, owrzodzenie skóry, pokrzywka, bóle mięśniowo-szkieletowe w klatce piersiowej, zapalenie stawów, obrzęk stawów, bóle mięśniowo-szkieletowe, dyzuria, oddawanie moczu w nocy, brak miesiączki, krwotok miesiączkowy, krwawienie maciczne, nieprawidłowe czucie, upośledzone gojenie, ból w klatce piersiowej pochodzenia pozasercowego, szmer sercowy, przyspieszone tętno,
  • rzadko (więcej niż 1 na 10 000 osób): zapalenie nagłośni, zapalenie ucha środkowego, posocznica, nowotwór tarczycy, hemoliza, sarkoidoza, porfiria nieostra, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, samobójstwo, próby samobójcze, omamy słuchowe, omamy wzrokowe, dekompensacja psychiczna, niedokrwienie naczyniowo-mózgowe, encefalopatia, tarcza zastoinowa, ostry zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, choroba wieńcowa, zapalenie osierdzia, wysięk osierdziowy, zakrzepica żylna, zwłóknienie opłucnej, duszność zmuszająca do zajęcia pozycji siedzącej, niewydolność oddechowa, niewydolność trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego, aspermia,
  • nieznana: obrzęk naczynioruchowy, osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (zespół DRESS), zespół Stevensa-Johnsona, zaburzenia czynności nerek, zmniejszenie szybkości przesączania kłębuszkowego.

Przedawkowanie Victrelis

Zdrowi ochotnicy przyjmowali 3600 mg na dobę przez 5 dni. U tych osób nie pojawiły się żadne nieprzewidywalne działania.

Charakterystyka produktu leczniczego zawiera mnóstwo dodatkowych informacji na temat sposobu działania leku, dlatego warto się z nią zapoznać. Znajduje się tam też ulotka dołączana również do opakowania, która zawiera informacje w bardziej przystępnej formie.

Charakterystyka produktu leczniczego Victrelis