Victrelis – boceprewir 1/3

Victrelis – ogólnie o leku

Victrelis jest lekiem wskazanym do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, w którym zakażenie wywołał wirus z genotypem 1. Lek stosuje się w terapii skojarzeniowej z peginterferonem alfa i rybawiryną, przede wszystkim u pacjentów dorosłych.

Victrelis to twarde kapsułki zawierające substancję o nazwie boceprewir. Zalecana dawka leku to 800mg na dobę, czyli cztery tabletki podawane doustnie trzy razy na dobę z jedzeniem. Leczenie boceprewirem trwa co najmniej 48 tygodni.

Przeciwwskazania do stosowania

 1. nadwrażliwość na następujące substancje:
  1. boceprewir,
  2. laurylosiarczan sodu,
  3. celuloza mikrokrystaliczna,
  4. laktoza jednowodna,
  5. kroskermeloza sodowa,
  6. skrobia preżelowana,
  7. stearynian magnezu,
  8. żelatyna,
  9. dwutlenek tytanu,
  10. żółty tlenek żelaza,
  11. czerwony tlenek żelaza,
  12. szelak
 2. autoimmunologiczne zapalenie wątroby,
 3. ciąża,
 4. w przypadku jednoczesnego podawania z produktami leczniczymi, których metabolizm w wysokim stopniu zależy od CYP3A4/5 oraz których podwyższone stężenia osoczowe są związane z ciężkimi i zagrażającymi życiu zdarzeniami.

Zażywanie leku w terapii skojarzonej powodowało przypadki wystąpienia niedokrwistości, neutropenii, neutropenii stopnia 3 i 4, pancytopenii, nadwrażliwości. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących drospirenon lub leki moczopędne oszczędzające potas.

Przed zażyciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Zawiera ona mnóstwo użytecznych informacji na temat działania leku, m. in. obszerny rozdział na temat interakcji z innymi lekami wraz ze szczegółową tabelą.

Wpływ na płodność, ciążę i zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy stosować leku Victrelis w czasie ciąży. Ze względu na stosowanie substancji w terapii skojarzonej z interferonem i rybawiryną należy ograniczyć do minimum ryzyko poczęcia w czasie leczenia, cztery miesiące po jego zakończeniu w przypadku kobiet i siedem miesięcy w przypadku mężczyzn. Należy zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego rybawiryny i peginterferonu alfa.

Boceprewir przenika do mleka u samic szczurów, dlatego może istnieć ryzyko przenikania go do mleka ludzkiego i w związku z tym przerwać karmienie piersią.

Nie istnieją informacje dotyczące wpływu leku Victrelis na płodność u ludzi. Na podstawie danych klinicznych nie znaleziono dowodów wskazujących na zmianę funkcji jąder. U samic zwierząt lek wpływał na płodność jednak proces ten był odwracalny.

Stosowanie leku w terapii skojarzonej może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W czasie leczenia występowały objawy niepożądane takie jak: omdlenia, zmęczenie, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, wahania ciśnienia.

W następnej części przyjrzymy się działaniom niepożądanym wywoływanym przez preparat.

Charakterystyka produktu leczniczego Victrelis