Zakażenia w szpitalach w raporcie NIK.

zakażenia w szpitalach

Zakażenia w szpitalach to temat najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Donosi nam on o nieskuteczności systemu przeciwdziałania zakażeniom wewnątrzszpitalnym w niektórych placówkach.Okazało się, że trzykrotnie wzrosła ilość osób zakażonych lekoopornymi szczepami bakterii Klebsiella Pneumoniae w 2016 roku, w porównaniu do 2015.

Głównych źródeł zakażeń upatruje się w:

  • brudnych rękach personelu medycznego,
  • niejałowym sprzęcie medycznym i niemedycznym,
  • skażonym otoczeniu chorego,
  • przyjmowaniu pacjentów wymagających szczególnych warunków hospitalizacji bez możliwości ich zapewnienia,
  • zatrudnianiu osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach,
  • nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu kontroli zakażeń lub niestosowaniu obowiązujących procedur i standardów.

Więcej na temat raportu można przeczytać na stronie NIK.

Zdjęcie dzięki Miquel Lleixa Mora.